(BĐT) - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) thông qua phương án tái cấu trúc tại công ty con.

Theo đó, Vinaconex vừa phê duyệt phương án tái cấu trúc phần vốn đầu tư của Tổng công ty và Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (Vinaconex sở hữu trực tiếp 76,25% vốn điều lệ tại Vinaconex Sài Gòn) tại Công ty CP Vinaconex 27.

Cụ thể, Vinaconex sẽ chuyển nhượng toàn bộ 1.020.000 cổ phiếu tại Vinaconex 27 và Vinaconex Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ 520.000 cổ phiếu tại Vinaconex 27. Doanh nghiệp ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện phương án này.

9 tháng đầu năm 2020, Vinaconex ghi nhận doanh thu là 3.803 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.451 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và tăng 157% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 77% lợi nhuận năm.