(BĐT) - Ngày 14/12 tới, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã chứng khoán: WSB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ 30/12/2021.

Như vậy, với 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 21,75 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, năm 2020, Công ty đã chia cổ tức 50% bằng tiền mặt. Năm nay, WSB không lên kế hoạch dự chia cổ tức. Về kế hoạch kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 994,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 118,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 3% so với kết quả đạt được năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, lũy kế 9 tháng 2021, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 537 tỷ đồng, giảm 3,51% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 54% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 57,71 tỷ đồng, giảm 23,13% và hoàn thành 48,73% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 861 tỷ đồng, tăng 2,87% so với thời điểm đầu năm.