6 tháng đầu năm, Dầu thực vật Tường An báo lãi trước thuế tăng 57%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Dầu thực vật Tường An ghi nhận thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.174,4 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế quý II của Công ty đạt 47,5 tỷ đồng, tăng 57,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 58,3% so với quý II/2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.228,2 tỷ đồng và 84,8 tỷ đồng, tăng 27,9% và 41% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 48% kế hoạch doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm 30/6/2020, Công ty có nợ phải trả ở mức 998 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức gần 579 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Tin cùng chuyên mục