(BĐT) - Vào ngày 24/6 tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Tân Hoàng Thắng. Giá trị khoản nợ tính đến ngày 24/3/2021 là hơn 104 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 43 tỷ đồng và nợ lãi hơn 61 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm chỉ bằng dư nợ gốc hơn 43 tỷ đồng.
Agribank đấu giá khoản nợ xấu 104 tỷ với giá khởi điểm 43 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là khoản nợ được bảo đảm bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T01206/7a do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 2/1/2007; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai số 00607117/HĐTC ký ngày 1/2/2008; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số 00607117/HĐTC ký ngày 1/2/2008 và Phụ lục Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-200802324/PLHĐ ký ngày 12/5/2010 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty CP Tân Hoàng Thắng.