(BĐT) - Sở Giao thông vận tải An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lựa chọn nhà đầu tư vận hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh An Giang.
An Giang: Phương Trang trúng thầu khai thác 15 tuyến xe buýt trong 10 năm

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, qua mạng, phạm vi khai thác 15 tuyến xe buýt, với tổng giá 155,836 tỷ đồng, thuộc Đề án Quản lý và phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030. Nguồn vốn được đầu tư từ nguồn xã hội hóa (gồm vốn tự có và vốn vay của doanh nghiệp).

Theo đó, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (thuộc Tập đoàn Phương Trang), với giá trúng thầu là 153,671 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm, kể từ ngày đưa tuyến vào khai thác theo yêu cầu của Bên mời thầu.

Tháng 8/2020, thông qua đấu thầu rộng rãi, Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines được Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp lựa chọn khai thác 9 tuyến xe buýt giai đoạn 10 năm trên địa bàn tỉnh này (giá gói thầu trên 155 tỷ đồng), với giá trúng thầu được duyệt dựa trên giá vé cơ sở 280 đồng/hk.km.

Doanh nghiệp này cũng là nhà thầu khai thác các tuyến buýt trên địa bàn các tỉnh như: Cần Thơ, Thừa Thiên Huế…