(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 thửa đất ở tại thị xã Ba Đồn. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 41,5 tỷ đồng.

62 thửa đất có vị trí tại khu phân lô đất ở, khu vực tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng bình. Diện tích các lô đất đấu giá từ 145,1 - 512,4m2/thửa. Giá khởi điểm từ 366 - 1.737 triệu đồng/thửa đất.

Thời gian bán và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 4 - 19/11/2021. Tiền đặt trước tham gia đấu giá từ 70 triệu đồng, 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, tùy theo thửa đất đăng ký tham gia đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước là từ ngày 17 - 19/11/2021. Thời gian xem tài sản đấu giá là ngày 15 - 16/11/2021.

Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố kết quả trả giá là ngày 22/11/2021 tại UBND xã Quảng Phúc.