(BĐT) -  Công ty CP Đấu giá hợp danh Trường Thịnh vừa thông báo bán đấu giá cùng lúc 5 quyền sử dụng đất tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tài sản này của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
Bán đấu giá cùng lúc 5 quyền sử dụng đất của BIDV Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn

Một tuyến đường xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Internet

Tài sản bán đấu giá bao gồm: Tài sản 1 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có diện tích 1.404,3 m2, là đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm khác; thời hạn sử dụng đất lâu dài, đến ngày 17/5/2054. Trên diện tích đất này có nhà ở 2 tầng, hoàn thành xây dựng năm 2012. Giá khởi điểm của tài sản này là 9,8 tỷ đồng.

Tài sản 2 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất 692,3 m2; là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 24,23 tỷ đồng.

Tài sản 3 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất 1.680,2 m2, là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 67,2 tỷ đồng.

Tài sản 4 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất 1.121,5 m2, là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 22,4 tỷ đồng.

Tài sản 5 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất 200 m2, là đất làm nhà ở, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 5 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm của 5 tài sản nêu trên là 128,687 tỷ đồng. Tài sản bán theo hiện trạng thực tế và bán nguyên lô không tách rời từng tài sản. Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Khách hàng phải nộp tiền đặt trước là 6,434 tỷ đồng; thời gian nộp tiền đặt trước ngày 21/7 – 23/7/2021. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 26/7/2021; hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.