(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đang phối hợp để bán đấu giá tài sản là Dự án Đầu tư cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tài sản này được bán đấu giá với giá khởi điểm 17,5 tỷ đồng (giảm 40% so với giá khởi điểm bán đấu giá vào tháng 10/2019) .
Bán đấu giá tài sản thi hành án tại Hải Phòng

Dự án Đầu tư cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là tài sản của Công ty TNHH Lam Sơn. Dự án nằm trên khu đất 27.297,0 m2.

Được biết, Công ty TNHH Lam Sơn đã vay Công ty CP Xuất nhập khẩu Thanh Hóa số tiền là 20,8 tỷ đồng và lãi suất. Tuy nhiên, do không trả được nợ, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thanh Hóa đã kiện để đòi nợ. Sau đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã phải cưỡng chế thi hành án với tài sản kê biên là Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Được biết, tài sản này đã được thông báo bán đấu giá rất nhiều lần nhưng không được bán thành công.

Cụ thể, vào tháng 10/2019 tài sản được bán với giá khởi điểm 28,8 tỷ đồng; tháng 12/2019 với giá khởi điểm 25,92 tỷ đồng;

Tháng 2/2020, tài sản này tiếp tục được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm 25,401 tỷ đồng. Cuối tháng 3/2020, bán đấu giá với giá khởi điểm 24,385 tỷ đồng; tháng 6/2020 với giá khởi điểm 23,41 tỷ đồng.

Gần nhất, tháng 1/2021, tài sản này được giảm giá và rao bán giá bán khởi điểm 19,087 tỷ đồng.