Bệnh viện Bạch Mai mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn.

Bệnh viện Bạch Mai hiện đang triển khai gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai (dự án không có cấu phần xây dựng) với tổng mức đầu tư cho thiết bị dự kiến là 235 tỷ.

Bệnh viện có nhu cầu thuê các dịch vụ tư vấn bao gồm:

TT

Tên gói thầu

Ghi chú

1.

Gói 05: Tư vấn quản lý dự án

2.

Gói 06: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

3.

Gói 07: Tư vấn thẩm định giá

4.

Gói 08: Tư vấn kiểm toán dự án

5.

Gói 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT các gói thầu mua sắm thiết bị và tư vấn

6.

Gói thầu 11: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn các gói thầu mua sắm thiết bị và tư vấn

Đề nghị các tổ chức có đủ năng lực thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn nêu trên gửi Hồ sơ đến Bệnh viện Bạch Mai bao gồm:

1. Văn bản đăng ký tham gia chào giá.

2. Báo giá và hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị chào (kèm bảng phân tích giá đề xuất của đơn vị chào); báo giá đảm bảo hiệu lực 120 ngày kể từ ngày /3/2024.

3. Giải pháp và phương pháp luận thực hiện nhiệm vụ tư vấn của dịch vụ đơn vị chào.

Thơi gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15/3/2024 đến 16h00 ngày 26/3/2024.

Đầu mối tiếp nhận tài liệu: Bộ phận Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai. Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

Tin cùng chuyên mục