Bệnh viện Bạch Mai thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị cho Bệnh viện Bạch Mai. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá qua Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai. Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Tuyền - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế. Số điện thoại: 0984.961.989; Email: vtbm.baogia@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai. Đ/c: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai - Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Email: Vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

STT

Danh mục trang thiết bị y tế

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

1

Hệ thống máy chụp xạ hình cắt lớp hai đầu thu (SPECT)

Chi tiết như trong phụ lục đính kèm

01

Hệ thống

2

Hệ thống máy chụp xạ hình cắt lớp hai đầu thu kết hợp cắt lớp vi tính ≥ 16 lát cắt có định lượng (SPECT/CT)

Chi tiết như trong phụ lục đính kèm

01

Hệ thống

3

Hệ thống HOTLAB

Chi tiết như trong phụ lục đính kèm

01

Hệ thống

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai - Đ/c: Số 78 đường Giải Phóng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND.

- Thanh toán: Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Tạm ứng 30 - 50 % giá trị hợp đồng.

+ Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Mẫu số 01.

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02.

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Cung cấp catalogue bản tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bản in, 01 bản mềm lưu trong USB.

Lưu ý: Thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm thư mời chào giá được quy định theo thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 30/6/2023.

Tải file đính kèm

Tin cùng chuyên mục