Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá sửa chữa các trang thiết bị, mua sắm linh kiện, phụ tùng, vật tư thay thế, thẩm định giá tài sản thanh lý, thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị, tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị, tư vấn đấu thầu gói thầu sửa chữa máy tán sỏi Laser năm 2023 như sau:

Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm.

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu mua sắm linh kiện, phụ tùng, vật tư thay thế, sửa chữa các trang thiết bị năm 2023, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa máy tán sỏi Laser, đơn vị thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị và đơn vị thẩm định giá thanh lý tài sản (danh mục chi tiết) để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp linh kiện, phụ tùng, vật tư thay thế, sửa chữa các trang thiết bị phù hợp, các đơn vị tư vấn đấu thầu, đơn vị thẩm định giá và đơn vị thẩm định giá thanh lý tài sản vui lòng gửi báo giá và hợp đồng tương tự theo mẫu đính kèm.

Thông tin cũng đồng thời được đăng tải trên website của Bệnh viện:

Thông báo mời chào giá:

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-sua-chua-cac-trang-thiet-bi.html

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-mua-sam-linh-kien.html

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-tu-van-dau-thau.html

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-don-vi-tham-dinh-gia-tai-san-thanh-ly.html

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-tu-van-dau-thau-goi-thau-sua-chua-may-tan-soi-laser.html

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-don-vi-tham-dinh-gia-goi-thau-mua-sam-trang-thiet-bi.html

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại Bệnh viện Bình Dân.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

Hình thức gửi báo giá:

- Gửi bản cứng (theo mẫu đình kèm) có đóng dấu và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Bình Dân. Đ/c: Số 371, đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Gửi file excel và bản scan báo giá đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: p.vttbyt.bvbd@gmail.com.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

Đối với mua sắm linh kiện, phụ tùng, vật tư thay thế năm 2023, sửa chữa các trang thiết bị năm 2023:

- Thư xác nhận nhà phân phối;

- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm bao gồm Catalogue, Datasheet;

- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng;

- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có).

Đối với lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, đơn vị thẩm định giá và đơn vị thẩm định giá thanh lý tài sản: Theo yêu cầu file đính kèm trong đường link trên.

Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 06/12/2023.

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Bình Dân. Đ/c: Số 371, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM - KS. Tiết Hải Thanh, KS. Phan Hữu Toàn. Điện thoại nội bộ: (0283).832.7714.

Bệnh viện Bình Dân thông báo đến Quý đơn vị có quan tâm được biết.

Tải file đính kèm

Tin cùng chuyên mục