Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho máy rửa dụng cụ. Model: WD250. Số seri:99831-1002003. Hãng: Belimed hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/206chaogia.pdf?ver=2024-04-11-073230-500

2. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống máy hấp tiệt trùng. Model: GSS67H. Số seri: BAA102549. Hãng Getinge” hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/207chaogia.pdf?ver=2024-04-11-073419-833

3. Mời chào giá “Máy siêu âm mạch máu kèm gói dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện” hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/208chaogia.pdf?ver=2024-04-11-073844-913

4. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho 3 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L. Model: SELECTOMAT PL 6612-2 CL. Hãng: MMM” (lần 2) hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/215chaogia.pdf?ver=2024-04-12-182943-607

5. Mời chào giá “Máy X-Quang C-Arm loại đầu thu phẳng có chức năng xóa nền số hóa, kèm gói dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/216chaogia.pdf?ver=2024-04-12-182326-093

6. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện /phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho 03 dao mổ siêu âm và 06 tay dao. Model: CUSA Excel. Hãng: Integra” hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/217chaogia.pdf?ver=2024-04-12-182705-737

7. Mời chào giá “Vật tư sửa chữa cho máy bơm tiêm điện. Model: Agilia SP VN. Hãng: Fresenius Kabi AG” hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/218chaogia.pdf?ver=2024-04-12-182510-303

8. Mời chào giá “Vật tư sửa chữa cho monitor theo dõi bệnh nhân. Model: IntelliVue MX430. Hãng: Philips” hoặc tải tại đây.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/223chaogia.pdf?ver=2024-04-15-170539-077

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp. Số điện thoại: 028.38.554.137 - 028.38.554.138 - Line 1213; Email: baogia.bvcr@gmail.com.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức - Hành chính) (địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan. (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm)

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá theo yêu cầu mời chào giá.’

VII. Hồ sơ báo giá bao gồm:

1. Báo giá theo mục II “Nội dung yêu cầu báo giá”.

2. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá.

Tin cùng chuyên mục