Bệnh viện Đà Nẵng thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá gói thầu cho kế hoạch mua sắm các hệ thống CT-Scanner cho Bệnh viện Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Ngọc Linh - ĐT: 0917.000.161; Email: phongvattubvdn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đà Nẵng (đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: phongvattubvdn@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (tiêu đề: Chào giá theo têu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng 11 năm 2023)

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 09h00 ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đà Nẵng - Đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến: Quý I, II năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá).

Chú ý: Kèm theo bảng đáp ứng các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Đà Nẵng chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

Tải file đính kèm

Tin cùng chuyên mục