Bệnh viện K thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị/doanh nghiệp.

Hiện nay, Bệnh viện K đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn.

Trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá theo danh mục cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ tư vấn

Đường link công văn mời báo giá

1

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tải file (Công văn số 496)

2

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ (đợt 2).

Tải file (Công văn số 497)

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án.

2. Thời hạn gửi báo giá: Chi tiết xem tại công văn mời báo giá đính kèm.

3. Yêu cầu báo giá:

- Về giá: Giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT.

- Về yêu cầu dịch vụ và các điều khoản khác: chi tiết xem tại công văn mời báo giá đính kèm.

Kính đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm, gửi báo giá đến Bệnh viện K đúng thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo.

Tin cùng chuyên mục