Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao y tế năm 2024 - 2026 và dịch vụ kỹ thuật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Trung ương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT - Tầng hầm nhà 15 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đ/c: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Số điện thoại: 024.6273.8661/62/63.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Tầng 3 nhà 15 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đ/c: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 4 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 03 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao y tế có thời gian thực hiện hợp đồng trong 12 tháng.

Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm yêu cầu báo giá này.

2. Danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao y tế có thời gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng.

Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm yêu cầu báo giá này.

3. Danh mục dịch vụ kỹ thuật mua sắm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu 2023 có thời gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng.

Chi tiết tại phụ lục 3 đính kèm yêu cầu báo giá này.

Đối với dịch vụ kỹ thuật nhà thầu phải đảm bảo giá báo giá đã phân bổ tất cả chi phí để thực hiện dịch vụ vào đơn giá cho từng dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Điều 93 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4. Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Bênh viện Nhi Trung ương. Đ/c: Số 18 ngõ 879 Đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

5. Thời gian giao nhận hàng hóa, dịch vụ: Giao hàng theo từng đợt, trong vòng 05 - 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện, trừ trường hợp đặc biệt theo sự thỏa thuận của hai bên.

6. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Báo giá đối với danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao y tế thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2: Theo mẫu báo giá tại phụ lục 4.

- Báo giá đối với danh mục dịch vụ kỹ thuật thuộc phụ lục 3: Theo mẫu báo giá tại phụ lục 5.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến việc lưu hành hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xác nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Kèm theo kết quả trúng thầu của đơn vị trong vòng 12 tháng (nếu có) đối với các hàng hóa, dịch vụ tương tự mà đơn vị chào giá cho Bệnh viện.

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Tin cùng chuyên mục