(BĐT) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng vừa ký Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2021 ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.
Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình mới

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Suất vốn đầu tư ban hành tại quyết định này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Trong một số trường hợp theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền được tạm sử dụng giá trị suất vốn đầu tư để xác định giá trị quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi quyết toán nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Suất vốn đầu tư được ban hành bình quân cho cả nước, khi áp dụng suất vốn đầu tư cho công trình cụ thể thì sử dụng hệ số điều chỉnh cho vùng ban hành tại Quyết định.