Bóng đèn phích nước Rạng Đông chốt cổ tức tỷ lệ 25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 9/9 tới, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/9/2020.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông trong lần chốt này để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 1/10/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.036 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 43,5% so với nửa đầu năm 2019.

Tin cùng chuyên mục