Công ty đầu tư xây dựng 3-2 (HoSE: C32) ước năm 2019 đạt doanh thu 787,8 tỷ đồng, thực hiện 90% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 71 tỷ đồng, ứng 66% kế hoạch năm và giảm 23% so năm trước.
C32 ước lãi 2019 đạt 71 tỷ đồng, ứng 66% kế hoạch năm

Năm 2020, công ty đề ra mục tiêu doanh thu 760 tỷ đồng, giảm 4% và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, tăng 28% so ước thực hiện 2019. Tỷ lệ cổ tức 24%, tương đương thực hiện năm nay.

Bên cạnh đó, HĐQT thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Bình Dương tổng hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng.

9 tháng, C32 ghi nhận doanh thu thuần 534 tỷ đồng, tăng thêm hơn 8 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp giảm từ 27% xuống 11%, lãi gộp đạt 91 tỷ đồng, giảm 36% cùng kỳ năm trước. Do vậy, lãi sau thuế giảm mạnh 47,2% xuống 48 tỷ đồng.

Công ty cho biết cơ cấu doanh thu thay đổi, tăng ở các lĩnh vực có tỷ lệ lãi gộp thấp và giảm ở lĩnh vực khai thác đá khiến lãi gộp giảm mạnh.

Đối với lĩnh vực khai thác chế biến đá, thị trường tiêu thụ sản phẩm đá rất khó khăn, các công trình vốn công sụt giảm, khách hàng chuyển sang lấy đá ở khu vực khác và giá bán giảm mạnh. Trong khi chi phí tăng cao khi giá nhiên liệu, sắt thép, tiền lương, chi phí thuê đất tăng đột biến do thay đổi khung giá năm 2019 của tỉnh Bình Dương. Việc cấp giấy phép khai thác chậm trễ khiến toàn bộ chi phí cho dự án xuống sâu cote – 150m dồn hết cho năm 2019.

Theo NDH