UBND tỉnh Cà Mau đang xem xét cho thuê ngắn hạn 5 khu đất trên địa bàn TP. Cà Mau, sau khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không có người tham gia.
Cà Mau: Sẽ cho thuê 5 khu đất sau khi không có người tham gia đấu giá

Một trong 5 khu đất UBND tỉnh Cà Mau sẽ cho thuê ngắn hạn - khu đất Công ty CP Văn hóa tổng hợp Cà Mau, số 12 Phan Chu Trinh, Phường 2

UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo gửi HĐND Tỉnh, trong đó có nêu việc UBND Tỉnh đang xem xét đấu giá cho thuê ngắn hạn 5 khu đất nằm trên địa bàn TP. Cà Mau.

Đó là, khu đất Công ty CP Văn hóa tổng hợp Cà Mau tại số 12 Phan Chu Trinh, Phường 2; khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu tại Khóm 2, Phường 5; khu đất thu hồi của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Minh Hải tại số 184 Quang Trung, Phường 5 và khu đất trụ sở cũ của Chi cục Quản lý thị trường, đường Quang Trung, Phường 7.

Cả 5 khu đất này đã được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không có người đăng ký tham gia.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau đã ban hành 16 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn với diện tích 24,1 ha.

Theo Thanh niên