Chính phủ chỉ đạo triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành rà soát, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản, bảo đảm có hiệu lực thi hành Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) từ 1/7.
Chính phủ chỉ đạo triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Theo đó, trong quý I, quý II và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật.

Trong tháng 4, NHNN chủ trì thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền ban hành. Đồng thời, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

Chính phủ giao NHNN, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đồng thời, rà soát các nội dung quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng giao Chính phủ, Thủ tướng ban hành theo thẩm quyền, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn, đảm bảo phù hợp với hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Chính phủ yêu cầu NHNN và các bộ, ngành như Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp... rà soát, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản, bảo đảm có hiệu lực thi hành Luật Các tổ chức tín dụng từ ngày 1/7.

Trước đó, Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, một số điều khoản sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Những thay đổi liên quan đến sở hữu chéo, chi phối tổ chức tín dụng; can thiệp sớm các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý tài sản đảm bảo... sẽ có tác động nhiều nhất đến hoạt động của các ngân hàng niêm yết.

Tin cùng chuyên mục