Chọn xong nhà thầu cho 2 gói thầu đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu.

Gói thầu số 4 Đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Nam Ban, các xã: Gia Lâm, Nam Hà, Đông Thanh, Mê Linh, Tân Văn, Tân Hà, Liên Hà, Đan Phượng và Gói thầu số 3 Đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Đinh Văn, các xã: Đạ Đờn, Phi Tô, Phú Sơn. Cả 2 gói thầu thuộc Dự án Công trình hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính huyện Lâm Hà thuộc Dự án Hoàn thiện hồ sơ địa chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2025.

Cụ thể, tại Gói thầu số 4, Liên danh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Công ty TNHH Dịch vụ đo đạc và Tin học Long Phúc Kiên trúng thầu với giá 58,8 tỷ đồng. Có 2 liên danh bị loại do không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Tại Gói thầu số 3, Liên danh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Công ty TNHH Dịch vụ đo đạc và Tin học Long Phúc Kiên - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ trúng thầu với giá 60,8 tỷ đồng. Có 1 liên danh khác bị loại do không đạt đánh giá về kỹ thuật.

Theo khảo sát, từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (trong vai trò độc lập và thành viên liên danh) được công bố trúng 46 gói thầu liên quan tới công tác đất đai, bản đồ… Trong khi đó, Công ty TNHH dịch vụ Đo đạc và Tin học Long Phúc Kiên (trong vai trò độc lập và thành viên liên danh) được công bố trúng 10 gói thầu. Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ cũng trúng nhiều gói thầu lĩnh vực này.

Tin cùng chuyên mục