(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đang tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Bích Động và thị trấn Nếnh huyện Việt Yên.
Chuẩn bị đấu giá 312 lô đất ở tại Bắc Giang

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo đó, có 3 gói tài sản được đấu giá tại thị trấn Bích Động và thị trấn Nếnh. Gói tài sản 1 gồm quyền sử dụng 86 lô đất ở với tổng diện tích các lô đất là 12.112,69 m2; tổng giá khởi điểm là 122,541 tỷ đồng, Gói tài sản 2 gồm quyền sử dụng 122 lô đất ở với tổng diện tích các lô đất là 13.039,39 m2; tổng giá khởi điểm là 127,735 tỷ đồng. Gói tài sản 3 gồm quyền sử dụng 104 lô đất ở với tổng diện tích các lô đất là 10.687,5 m2; tổng giá khởi điểm là 110,733 tỷ đồng.