(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì (khu vực chưa thăm dò khoáng sản).
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Công ty TNHH SH Sơn Hà.

Giá trúng đấu giá: Rđg = 3,6%.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Diện tích: 0,95 ha thuộc xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

UBND tỉnh yêu cầu:

Công ty TNHH SH Sơn Hà phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 11/12/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thăm dò và trình UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH SH Sơn Hà đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành./.