Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long thông báo mời chào giá các gói thầu tổ chức mua sắm theo hình thức mua sắm rộng rãi như sau:

1. Nội dung các gói thầu

STT

Tên gói thầu

Đường link gói thầu

1

Cung cấp đất giàu sắt (phụ gia điều chỉnh Fe2O3) phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4038

2

Cung cấp thạch cao nhân tạo nhiệt điện phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4029

3

Cung cấp thạch cao tự nhiên phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=40263

4

Cung cấp xỷ lò cao hạt thô phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4039

5

Cung cấp xỷ nhiệt điện (xỷ tro đáy) phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4040

6

Cung cấp phụ gia trợ nghiền phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4041

7

Cung cấp than cám 4b.1 hoặc than nhập khẩu, pha trộn có nhiệt trị ≥ 5.950 cal/g phục vụ sản xuất.

http://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4037

8

Cung cấp vỏ bao KPK 50 kg phục vụ sản xuất.

https://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4027

9

Cung cấp vỏ bao PP 50kg phục vụ sản xuất.

https://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4030

10

Cung cấp vỏ bao Sling 2 tấn phục vụ sản xuất.

https://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4031

11

Cung cấp vỏ bao may PK 40kg phục vụ sản xuất.

https://ximanghalong.vn/View.aspx?Type=News&ID=4032

II. Thông tin của đơn vị mời chào giá:

- Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long. Địa chỉ: Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700466028.

- Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0203 3699 240; Email: tchc@xmhl.vn và xmhl.hlcc@gmail.com.

- Website: ximanghalong.vn

Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long kính mời tất cả các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá các gói thầu nêu trên.

Trân trọng thông báo.

Tin cùng chuyên mục