(BĐT) - Ngày 31/8, Công ty CP Xây dựng Conteccons sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán là 16/09/2020

Như vậy, với số cổ phiếu đang lưu hành là 77,18 triệu cổ phiếu, ước tính Công ty sẽ chi tổng cộng 231,54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý II/2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 3.971,5 tỷ đồng, giảm 31,4%; trong khi lợi nhuận sau thuế là 158,4 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II, kết quả kinh doanh cải thiện hơn nhờ biên lợi nhuận gộp tăng. Cụ thể, lợi nhuận gộp tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 243,6 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 3,2% lên mức 6,1%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu là 7.525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 281,9 tỷ đồng.