(BĐT) - Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2016 - 2020, thị trường bất động sản không xuất hiện các hiện tượng cực đoan như phát triển nóng hoặc trầm lắng, đóng băng (ngay cả trong giai đoạn ảnh hưởng của Covid-19 vừa qua), chỉ giảm phát ở một số phân khúc thị trường nhà ở và có xuất hiện tình trạng sốt giá cục bộ ở một số địa phương nhưng đã được kiểm soát kịp thời.
Đã huy động hơn 4,3 triệu tỷ đồng phát triển các dự án bất động sản

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Xây dựng nhận định, thị trường bất động sản ngày càng phát triển mở rộng cả về quy mô vốn, loại hình, số lượng dự án, quy mô dự án và chất lượng dự án; cơ cấu sản phẩm đa dạng, đáp ứng yêu cầu thị trường, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, đã huy động được hơn 4,3 triệu tỷ đồng vốn các loại để phát triển dự án bất động sản; hàng năm trung bình đóng góp khoảng 0,45 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.