(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Văn đang tổ chức bán đấu giá tài sản đối với 2 quyền sử dụng đất công tại huyện Đồng Văn, Hà Giang. Giá khởi điểm của 2 tài sản đấu giá là gần 50 tỷ đồng.
Đấu giá 2 trụ sở đất công tại Hà Giang

Thị trấn Đồng Văn

Cụ thể, tài sản bán đấu giá là tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ sở cũ), địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Diện tích khuôn viên đất rộng 943,3 m2. Nguồn gốc tài sản là tài sản công thuộc quản lý của UBND huyện Đồng Văn.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá này là 22,066 tỷ đồng, trong đó, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 22,033 tỷ đồng; giá trị tài sản trên đất là 33 triệu đồng. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng ngày 4/10/2021 tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Tài sản thứ 2 bán đấu giá là tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn (cơ sở cũ) (trước đây là Phòng Thống kê huyện Đồng Văn). Địa chỉ tài sản bán đấu giá tại tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất 50 năm. Diện tích khuôn viên đất rộng 1.237,4 m2. Nguồn gốc tài sản là tài sản công thuộc quản lý của UBND huyện Đồng Văn.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá này là 26,826 tỷ đồng, trong đó, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 26,814 tỷ đồng; giá trị tài sản trên đất là 11,4 triệu đồng. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng ngày 5/10/2021 tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá phải trả giá riêng cho từng hạng mục: quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tổng giá trả cho toàn bộ tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân nào có mức tổng giá trả cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.

Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân trong nước có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng tài chính, cam kết sử dụng đất đúng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030; cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không phân lô chia thửa để xây dựng nhà ở; sử dụng tài sản, vật kiến trúc tại khu vực tuân thủ đúng theo quy định về vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống cấp thoát nước theo tiêu chuẩn quy định sau khi trúng đấu giá; cam kết không chuyển nhượng cho bên thứ ba sau khi trúng đấu giá, thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá.

Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá do tình hình diễn biến của dịch Covid 19, Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam sẽ thông báo cho khách hàng trước ngày tổ chức đấu giá.