Đấu giá 3 khối băng tần cho 5G tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt quyết định về phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, phương án tổ chức đấu giá bao gồm các nội dung chính về điều kiện sử dụng băng tần, thời hạn giấy phép, yêu cầu cam kết triển khai mạng viễn thông, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước.

Có 3 khối băng tần được đưa ra đấu giá, mỗi khối có độ rộng 100 MHz. Mỗi doanh nghiệp chỉ được phép trúng tối đa 1 khối băng tần. Như vậy sẽ có 3 doanh nghiệp có thể có băng tần qua đấu giá để triển khai 5G.

Giá khởi điểm được xác định theo quy định của Nghị định 63/2023/NĐ-CP cho khối băng tần 2500 - 2600 MHz cho 15 năm sử dụng là hơn 3.983 tỷ đồng. Riêng doanh nghiệp đấu giá trúng băng tần 2500 - 2600 MHz có thể sử dụng để triển khai thêm 4G.

Giá khởi điểm của khối băng tần từ 3700 - 3800 MHz cho 15 năm sử dụng là hơn 1.956 tỷ đồng.

Giá khởi điểm của khối băng tần từ 3800 - 3900 MHz cho 15 năm sử dụng là hơn 1.956 tỷ đồng.

Khối băng tần 2500 - 2600 MHz được đấu giá trước, sau đó đấu giá khối băng tần 3800 - 3900 MHz và cuối cùng là khối băng tần 3700 - 3800 MHz.

Trong vòng 30 ngày sau khi Bộ TT&TT công khai phương án tổ chức đấu giá, các doanh nghiệp viễn thông muốn tham gia đấu giá phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký tới Cục Viễn thông.

Đối với doanh nghiệp trúng đấu giá, trong vòng 3 tháng kể từ ngày được Bộ TT&TT phê duyệt kết quả, doanh nghiệp phải nộp một lần tối thiểu 50% số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Trong thời hạn 30 tháng, doanh nghiệp đó phải nộp tiếp một lần tối thiểu 50% số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện còn lại, cộng với số tiền lãi tính theo quy định. Trong thời hạn 60 tháng, doanh nghiệp nộp nốt số tiền còn lại cộng với số tiền lãi tính theo quy định.

Đối với 3 khối băng tần đấu giá thành công, muộn nhất 12 tháng sau khi được cấp phép, doanh nghiệp phải chính thức triển khai dịch vụ 5G trên băng tần này. Sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép, doanh nghiệp phải cam kết triển khai tối thiểu 3.000 trạm phát sóng 5G. Tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 30% số lượng trạm phát sóng như đã cam kết trước đó về số lượng trạm triển khai trong vòng 2 năm đầu.

Đây là lần thứ ba, Bộ TT&TT đưa ra phương án đấu giá băng tần 5G trên cơ sở điều chỉnh mức giá khởi điểm.

Tin cùng chuyên mục