Đấu giá 3 thửa đất của BIDV - Chi nhánh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất liền kề và tài sản gắn liền với đất tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình đưa ra bán đấu giá.

Tài sản thứ nhất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 916, tờ bản đồ số 18 tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích đất là 3063 m2; hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn 2.963 m2, đất trồng cây hàng năm khác 100 m2.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 915, tờ bản đồ số 18 tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích đất là 530 m2, hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Tài sản thứ ba là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 496, tờ bản đồ số 17 tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích đất là 5.175 m2, hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất đến ngày 21/3/2067.

Tổng giá khởi điểm của 3 thửa đất là 70 tỷ đồng, giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Bán trọn gói cả 3 thửa đất trên.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 8 - 26/8/2022. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả vào ngày 29/8/2022.

Tin cùng chuyên mục