(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Phật Tích và thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên Du. Theo đó, UBND huyện Tiên Du được giao ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Đấu giá 85 lô đất tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cụ thể, diện tích đất ở đấu giá là 11.082,65 m2 (gồm 85 lô). Trong đó, thôn Phật Tích có 53 lô với tổng diện tích 5.437,47 m2; thôn Ngô Xá có 32 lô với tổng diện tích 5.645,18 m2. Quyền sử dụng đất sẽ được tổ chức đấu giá theo từng lô đất ở, hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước là 22,352 tỷ đồng.