Đấu giá đất của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng, giá khởi điểm 80 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt đang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ 1, địa chỉ 174 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 174 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc có diện tích 619,8 m2; hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị và đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đây là tài sản của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng. Tài sản được đấu giá theo số liệu trên hồ sơ pháp lý hiện nay, người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, xem xét thực trạng tài sản và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá...

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 80 tỷ đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 19/4 – 27/5/2024. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 30/5/2024.

Tin cùng chuyên mục