(BĐT) - Những tưởng đợt đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (đợt 1 - giai đoạn 1) tiếp tục bị hủy bỏ khi cả 5 nhà đầu tư đều không đáp ứng tiêu chí tài chính, thì ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Phú Yên đã có thông báo 2 đơn vị trong số này lại đủ điều kiện tham gia.
Đấu giá "đất vàng" Phú Yên: Cạnh tranh giữa liên danh Nắng Ban Mai và Huy Thiên Phú

Ảnh Internet

Theo Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, Dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía bắc đường Trần Phú, TP. Tuy Hòa (đợt 1 - giai đoạn 1) gồm 158 lô đất ở với diện tích 21.187m2, giá khởi điểm gần 640 tỷ đồng.

Trong lần tổ chức đấu giá đầu tiên vào tháng 7/2020 trước đó, có 4 đơn vị tham gia nhưng chỉ duy nhất liên danh Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai - Công ty CP Khải Huy Quân (gọi tắt là Liên danh Nắng Ban Mai) đủ năng lực nên phải hủy để gia hạn đến ngày 14/8/2020.

Bên cạnh Liên danh Nắng Ban Mai, với việc gia hạn thời gian tổ chức đấu giá, Dự án đã thu hút thêm nhà đầu tư khác. Đó là Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Trường Phúc - Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (gọi tắt là Liên danh Trước Phúc); Liên danh Công ty CP LICOGI 13 - Công ty CP Hạ tầng Đông Á (gọi tắt là liên danh LICOGI 13); Liên danh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Huy Thiên Phú - Công ty CP Thương mại và Phát triển Quốc tế - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quang Phong (gọi tắt là Liên danh Huy Thiên Phú) và Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng.

Theo thông báo từ Sở TN&MT vào ngày 26/8 thì cả 5 nhà đầu tư trên đều không đáp ứng điều kiện, năng lực để tham gia phiên đấu giá. Một trong những nguyên nhân chính là các nhà đầu tư không đảm bảo yêu cầu là năng lực tài chính, cụ thể nguồn vốn chủ sở hữu đều thấp hơn giá khởi điểm đấu giá + 20% tổng mức đầu tư dự kiến (tổng giá trị 738,597 tỷ đồng).

Do không có nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia, cũng trong ngày 26/8, Công ty Đấu giá HD Trí Việt (đơn vị được giao tổ chức đấu giá) đã có thông báo không tổ chức đấu giá Khu dân cư đô thị phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 - giai đoạn 1).

Đến ngày 28/8, Sở TN&MT đã có thông báo điều chỉnh về kết quả thẩm định năng lực của các nhà đầu tư trên. Thông báo ghi rõ Liên danh Nắng Ban Mai và Liên danh Huy Thiên Phú đáp ứng đủ 7 tiêu chí về năng lực của người tham gia đấu giá theo phương án đấu giá được phê duyệt, do đó đủ điều kiện tham gia đấu giá.