(BĐT) - Khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Hùng tại BIDV - Chi nhánh Vĩnh Long có dư nợ gốc và dư nợ lãi lên tới hàng trăm tỷ đồng đang được đưa ra bán đấu giá để xử lý khoản nợ.
Đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Hùng tại BIDV Vĩnh Long

Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Hùng tại BIDV - Chi nhánh Vĩnh Long, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

Tổng dư nợ của khoản nợ tạm tính đến ngày 16/6/2021 là 238,719 tỷ đồng, trong đó, dư nợ gốc là 143,510 tỷ đồng, dư nợ lãi là 95,208 tỷ đồng. Bên có tài sản hiện chưa công khai cụ thể các tài sản bảo đảm của khoản nợ là các tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký giữa Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Long với Công ty TNHH Thanh Hùng. Khách hàng có nhu cầu sẽ phải liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản, BIDV để tham khảo chi tiết hồ sơ khoản nợ này.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 214,847 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 21,484 tỷ đồng, bước giá là 100 triệu đồng.

Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá theo quy định.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Dự kiến, cuộc đấu giá tổ chức vào ngày 6/9/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP.HCM.