Đấu giá lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại Tiểu khu đô thị số 1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Tiểu khu đô thị số 1, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai vừa được Công ty Đấu giá hợp danh DVL chính thức phát hành.

Theo đó, quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên có tổng diện tích 4.823,6 m2, gồm mặt bằng các lô đất ký hiệu từ LK1 - LK4. Vị trí thực hiện Dự án tại tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng; hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được nhà nước đầu tư theo dự án được phê duyệt.

Mục đích sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai là đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại Tiểu khu đô thị số 1; Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Do vậy, thời hạn giao đất là 50 năm kể từ ngày UBND Tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án. Nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật có liên quan sau khi hoàn thành việc xây thô tòa nhà, hoàn thiện mặt ngoài theo đúng thiết kế được thẩm định, phê duyệt. Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Tổng khởi điểm đấu giá là 62,32 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 5 - 20/12/2022.

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ sơ tuyển để đánh giá năng lực theo quy định tại Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Thời gian công bố giá trúng đấu giá vào ngày 23/12/2022.

Tin cùng chuyên mục