Đấu giá Nhà máy Xi măng lò quay Áng Sơn của Cosevco 6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 14/10 tới, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Công ty CP Cosevco 6 với giá khởi điểm hơn 336,3 tỷ đồng. Mức giá lần này thấp hơn khoảng 60 tỷ đồng so với lần thông báo đấu giá vào tháng 9 năm ngoái.

Tài sản kê biên đưa ra đấu giá là tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng lò quay Áng Sơn trên đất thuê thuộc thửa đất 317 (nay là thửa 378), tờ bản đồ số 30 tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, gồm: công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị hiện có trong nhà máy; phương tiện vận tải, vận chuyển và cây trồng trên đất. Giá trị tài sản đưa ra đấu giá không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Trong khối tài sản là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc có một phần hồ chứa nước, trạm đá sét và bãi tiếp nhận, trạm đập đá vôi và bãi tiếp nhận, trạm đập đá vôi và nhà tiếp nhận, nhà tiếp nhận than và bãi tiếp nhận, kho vật liệu chịu lửa, kho vật tư tổng hợp và một phần kho đồng nhất được xây dựng chồng lấn lên diện tích đất thuê cấp cho Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu Quảng Bình. Nhà ở CBCNV 6 phòng, khu nhà chuyên gia, nhà gara ô tô và lưu mẫu được xây dựng trên khu đất hành chính của Công ty TNHH MTV sản xuất vật liệu Quảng Bình. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thỏa thuận với với Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu Quảng Bình hoặc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Ngoài các tài sản nêu trên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình có kê biên 2 quyền khai thác mỏ nhưng không đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá tài sản không bao gồm 2 quyền khai thác mỏ.

Công ty CP Cosveco 6 (Cosveco 6) là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Miền Trung (COSEVCO), được chuyển đổi mô hình hoạt động từ năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, kể từ khi đầu tư Nhà máy Xi măng Áng Sơn theo công nghệ lò quay (năm 2011), Cosveco 6 vốn có thương hiệu trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng trước đó, đã lâm vào tình trạng kinh doanh thua lỗ.

Tin cùng chuyên mục