(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và UBND tỉnh Sơn La đang phối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Kho bạc Nhà nước Mộc Châu tại Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Khu đất có tổng diện tích là 1.219,09 m2. Trong đó, đất ở đô thị (xây dựng nhà ở thương mại) là 976,51 m2; đất giao thông hạ tầng kỹ thuật là 242,58 m2.

Tài sản được bán đấu giá với giá khởi điểm 32,261 tỷ đồng, trong đó tài sản trên đất tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Mộc Châu (cũ) là 2,123 tỷ đồng; giá trị quyền sử dụng đất là 30,138 tỷ đồng. Giá khởi điểm của tài sản không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan mà người trúng đấu giá phải nộp cho Nhà Nước theo quy định.

Được biết, khu đất bán đấu giá được phê duyệt mục đích là đất ở đô thị (xây dựng nhà ở thương mại); đất giao thông hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, đất ở đô thị có thời hạn cho thuê là 50 năm (đối với đơn vị trúng đấu giá), người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013). Đối với đất giao thông hạ tầng kỹ thuật, sau khi hoàn thiện xong công trình, chủ đầu tư bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 18 - 30/5/2022 trong giờ hành chính, tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Hình thức tổ chức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 4/6/2022, tại Hội trường Chi cục Thuế khu vực TP. Sơn La.