Đấu giá tài sản thi hành án là Nhà máy Điện diesel Cái Lân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phúc và Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long đang phối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản là dây chuyền thiết bị Nhà máy Điện diesel Cái Lân 39MW; hệ thống truyền tải điện đấu nối từ nhà máy điện với nhà máy cán thép; nhà và công trình xây dựng tại địa chỉ Nhà máy Điện diesel Cái Lân, Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, tài sản đấu giá còn gồm: thiết bị cho hệ thống cứu hỏa; thiết bị an toàn cho hệ thống cứu hỏa; van và thiết bị phun bọt cứu hỏa để lắp đặt cho nhà máy điện 39MW... Đây là tài sản được bán đấu giá để thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hạ Long quản lý. Tổng giá khởi điểm 56,29 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 11 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 18 - 26/1/2024. Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tài chính. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 28/1/2024.

Theo tìm hiểu, Dự án Nhà máy Điện diezel Cái Lân được phê duyệt theo Quyết định số 665/CNT/QĐ-KHĐT ngày 21/10/2002 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - nay là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy. Chủ đầu tư là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Ban Quản lý dự án công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân.

Ngày 28/11/2006, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ban hành quyết định về việc chuyển quyền chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện diezel cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân.

Ngày 23/1/2007, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân ban hành quyết định về việc chuyển quyền chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện diezel cho Công ty TNHH MTV Điện Cái Lân - Vinashin. Tuy nhiên, công ty này dừng hoạt động kể từ tháng 10/2019.

Ngày 2/7/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 898/KHĐT/ĐKKD về việc thu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Điện Cái Lân - Vinashin.

Ngày 14/12/2015, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân ban hành Quyết định số 92/QĐ-CTCL về việc giải thể Công ty TNHH MTV Điện Cái Lân - Vinashin. Theo Quyết định, Công nghiệp tàu thủy Cái Lân có trách nhiệm kế thừa lại quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Điện Cái Lân - Vinashin đối với các tổ chức, cá nhân.

Ngày 8/8/2016, Công ty TNHH MTV Điện Cái Lân - Vinashin đã bàn giao lại toàn bộ tài sản nhà máy điện cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân quản lý và trông coi bảo quản. Tại biên bản bàn giao tài sản ngày 8/8/2016, có nội dung Nhà máy Điện diesel Cái Lân chưa đi vào nghiệm thu hoàn công.

Theo Thông báo số 16/TB-CCT ngày 14/2/2023 của Chi cục Thuế TP. Hạ Long, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân còn nợ tiền thuê đất.

Thông báo đấu giá nêu rõ, người mua tài sản trong trường hợp này tự chịu trách nhiệm về tình trạng tài sản theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai và pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. Mọi khiếu nại về tình trạng tài sản sau khi đấu giá cơ quan thi hành án không xem xét giải quyết.

Tin cùng chuyên mục