(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo bán đấu giá tài sản là cáp đồng thông tin thu hồi năm 2021 của Viễn thông Thái Bình. Tài sản này sẽ được bán đấu giá trực tuyến, giá khởi điểm là 21,019 tỷ đồng.
Đấu giá trực tuyến cáp đồng của Viễn thông Thái Bình

Ảnh minh họa: Internet

Lô tài sản của Viễn thông Thái Bình bao gồm 526,217 m cáp đồng các loại. Tổng khối lượng đồng quy đổi là 120.458,19kg. Cáp đã qua sử dụng, cũ hỏng, không tái sử dụng được.

Tài sản được bán đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, phương thức trả giá lên.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập, trả giá và các nội dung cần thiết khác trên trang thông tin điện tử trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Thời gian trả giá trực tuyến được thực hiện trong thời gian 1 giờ đồng hồ vào ngày 27/7/2021 trên trang thông tin điện tử trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.