(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Giá khởi điểm bán đấu giá là 71,794 tỷ đồng.

Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại địa chỉ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đất được cấp theo Giấy chứng nhận số BD 098583 cấp ngày 7/4/2011 diện tích 94.658 m2 sử dụng riêng; mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp.

Đây là tài sản thế chấp của Công ty TNHH Nam Hồng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB). Ngân hàng NCB được quyền bán để xử lý nợ.

Tài sản được bán theo hình thức đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tại địa chỉ: lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 2 - 17/12/2021 bằng hình thức mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Trường hợp khách hàng không thể đến trực tiếp tại trụ sở của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thì tham khảo hồ sơ trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến hoặc liên hệ với Công ty để được gửi mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian đấu giá vào ngày 20/12/2021.