(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức đấu thầu lại đối với Gói thầu số 6 Xây lắp hạng mục khối hội trường (350 chỗ ngồi) và giảng đường (bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc Dự án Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) là từ 14 giờ 00 ngày 30/01/2018 tới 14h30 ngày 26/2/2018. Trước đó, Bên mời thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 12/2017, với thời điểm phát hành HSMT là từ 08 giờ 00 ngày 07/12/2017 đến 08 giờ 30 ngày 27/12/2017 (trong giờ hành chính).

Một cán bộ phụ trách đấu thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận cho biết, lý do tổ chức đấu thầu lại là do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu trong lần đấu thầu đầu tiên. Trong quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu (lần đầu), có 7 nhà thầu đến mua HSMT, nhưng chỉ có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Các nhà thầu đến từ địa phương khác nhau như Hà Nội, TP.HCM... Tuy nhiên, cả 4 HSDT này đều không hợp lệ. Bên mời thầu đã gửi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu tham gia, trong đó có nêu rõ lý do bị loại.

Gói thầu có giá gần 37,7 tỷ đồng và lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Thời gian thực hiện là 360 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Dự án Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận sử dụng nguồn vốn từ vốn đấu giá quyền sử dụng đất và cơ sở vật chất của Trường Chính trị cũ, ngân sách Tỉnh. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận đã lựa chọn xong nhà thầu của 2 gói thầu thuộc Dự án, bao gồm: Gói thầu số 5 Xây lắp các hạng mục San nền, cổng tường rào, nhà bảo vệ (Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thăng Long trúng thầu); Gói thầu số 1 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục giai đoạn I (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Không Gian trúng thầu).