Ngày 24/4: 79 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 24/4/2024 có 79 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 16 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 45 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 16 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NINH GIANG (TỈNH HẢI DƯƠNG) mời thầu Gói thầu số 20 Thi công xây dựng công trình, chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (Số thông báo: IB2400059980-01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Phúc - Tân Phong (cầu Đông - đường tỉnh 396C), có giá gói thầu 54.392.925.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH, giá trúng thầu 54.373.183.000 đồng.

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ TỈNH BẮC KẠN mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400071480-00) thuộc Dự án Đường liên thôn Thôn Chợ - Nà Thác, có giá gói thầu 8.775.484.350 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 BẮC KẠN - CÔNG TY CỔ PHẦN NGHĨA SƠN, giá trúng thầu 8.772.924.706 đồng.

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ TỈNH BẮC KẠN mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400069924-00) thuộc Dự án Đường thôn Phiêng Chỉ - Thẳm Cấu và Phja Phạ, có giá gói thầu 8.254.589.004 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG QUỐC HOÀNG - CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT, giá trúng thầu 8.253.243.639 đồng.

UBND XÃ LINH SƠN (TP. THÁI NGUYÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400072547-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa, mở rộng đường ra đài tưởng niệm xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên, có giá gói thầu 6.030.007.412 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO HƯNG THÁI NGUYÊN, giá trúng thầu 6.028.686.377 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31 mời thầu Gói thầu VT02 Mua sắm thép 40X các loại (Số thông báo: IB2400056553-00), có giá gói thầu 5.281.155.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN AN GIA VŨ, giá trúng thầu 5.280.587.500 đồng.

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 2 Phối hợp với Báo Hà Nội Mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách, các quy định Pháp luật về lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 (Số thông báo: IB2400098678-00), có giá gói thầu 4.692.600.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu BÁO HÀ NỘI MỚI; BÁO KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ; BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ, giá trúng thầu 4.692.600.000 đồng.

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ TỈNH BẮC KẠN mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400071445-00) thuộc Dự án Đường liên thôn Chợ Giải - Nà Dài, có giá gói thầu 3.745.113.187 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG QUỐC HOÀNG, giá trúng thầu 3.744.318.337 đồng.

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP (TỈNH BÌNH ĐỊNH) mời thầu Gói thầu số 02 Mua thức ăn cho đàn giống vật nuôi năm 2024. (Số thông báo: IB2400068958-00), có giá gói thầu 3.449.993.520 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ANT (MV), giá trúng thầu 3.449.993.520 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC CAO BẰNG mời thầu Gói thầu Mua sắm: Đồng hồ đo nước lanh DN15, Cấp 2 hoặc Cấp C dạng vận tốc đơn tia (Số thông báo: IB2400097277-00), có giá gói thầu 2.255.040.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DEVIWAS, giá trúng thầu 2.255.040.000 đồng.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH mời thầu Gói thầu số 2 Chổi than đầu máy năm 2024 (Số thông báo: IB2400033714-00), có giá gói thầu 1.999.220.400 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CARBONE VIỆT NAM, giá trúng thầu 1.999.220.400 đồng.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NHÀ ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Số thông báo: IB2400063268-01), có giá gói thầu 1.668.957.631 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM LPBANK - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI, giá trúng thầu 1.668.957.631 đồng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 mời thầu Gói thầu Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Số thông báo: IB2400086100-00), có giá gói thầu 1.250.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA MỸ ĐÌNH, giá trúng thầu 1.250.000.000 đồng.

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HÒA BÌNH mời thầu Gói thầu Mua bản quyền phát sóng phim, chương trình truyền hình năm 2024 (Số thông báo: IB2400067096-00), có giá gói thầu 1.043.300.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HỎA THỔ, giá trúng thầu 1.042.800.000 đồng.

UBND XÃ MƯỜNG TÈ (HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU) mời thầu Gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400048419-00) thuộc Dự án Hỗ trợ nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó xã Mường Tè, huyện Mường Tè, có giá gói thầu 1.041.270.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV THANH THƠM, giá trúng thầu 1.040.780.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN ĐIỆN BIÊN (TỈNH ĐIỆN BIÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400030006-00) thuộc Dự án Cầu BTCT giữa bản Na Chén, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, có giá gói thầu 5.398.464.947 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 6, giá trúng thầu 5.396.482.689 đồng.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - BAN QLDA NHÀ ĐIỀU HÀNH VINACOMIN mời thầu Gói thầu số 19: Thi công hoàn thiện phần khối lượng còn lại (Số thông báo: IB2400043064-00) thuộc Dự án Tòa nhà Trung tâm Điều hành sản xuất tại 95A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Tòa nhà Vinacomin), có giá gói thầu 25.582.331.787 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG, giá trúng thầu 25.581.130.820 đồng.

* 45 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ GIÁ RAI (TỈNH BẠC LIÊU) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng toàn bộ công trình (Số thông báo: IB2400063267-00) thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Phong Phú A (dời về điểm mới), có giá gói thầu 59.314.307.783 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI MINH QUỐC - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA SONG ANH, giá trúng thầu 59.243.699.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN mời thầu Gói thầu Bốc xếp than chuyển tải bằng cẩu nổi năm 2024 (Số thông báo: IB2400053021-00), có giá gói thầu 52.841.610.360 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HÙNG VƯƠNG, giá trúng thầu 52.790.541.804 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN mời thầu Gói thầu SCL18-2023 Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa theo RCM hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 năm 2024 (Số thông báo: IB2300354054-00), có giá gói thầu 49.717.986.470 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PISA, giá trúng thầu 49.275.210.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

BỘ THAM MƯU/TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu MS số 01/AT Mua hàng cung ứng bảo hộ lao động năm 2024 của Phòng ATBHLĐQĐ (Số thông báo: IB2400043353-00), có giá gói thầu 20.499.850.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 26, giá trúng thầu 20.476.187.316 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ THANH HÓA mời thầu Gói thầu 08 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400038795-00) thuộc Dự án Nạo vét sông Trà Giang đoạn từ Cống Lộc Động đến Cầu Phủ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, có giá gói thầu 19.924.170.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LINH HOÀNG - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI HỢP MẠNH, giá trúng thầu 19.909.828.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ PHÚ MỸ (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400008321-00) thuộc Dự án Đường D5 khu dân cư số 9, thị xã Phú Mỹ, có giá gói thầu 18.626.011.370 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHẠM KHANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÍN ĐỨC, giá trúng thầu 18.568.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Sửa chữa lớn tường gian máy của tòa Nhà máy năm 2024 (Số thông báo: IB2400041590-00), có giá gói thầu 16.737.123.340 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DML VIỆT NAM, giá trúng thầu 16.682.832.850 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC/CKT/PKKQ mời thầu Gói thầu TB-05 Mua sắm trang thiết bị đo mẫu (Số thông báo: IB2400067813-00), có giá gói thầu 15.385.080.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FIVE STARS VIỆT NAM, giá trúng thầu 15.335.080.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH NGHỆ AN mời thầu Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400046809-00) thuộc Dự án Xây dựng 11 nhà Tổ công tác Biên Phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có giá gói thầu 14.633.604.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯƠNG, giá trúng thầu 14.618.195.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ HỢP TIẾN (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400038252-00) thuộc Dự án Đường giao thông Gốc Đa Gia Nông đi TL424, xã Hợp Tiến, có giá gói thầu 13.327.425.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐIỀN, giá trúng thầu 13.317.988.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 3 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400057721-00) thuộc Dự án Đường giao thông nông thôn xã Thủy Xuân Tiên, có giá gói thầu 12.962.831.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG VIỆT, giá trúng thầu 12.913.521.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ THANH SƠN (HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói số 3 Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (Số thông báo: IB2400063614-00) thuộc Dự án Xây dựng nhà lớp học, nhà thư viện, nhà bếp và một số hạng mục phụ trợ TrườngMầm non xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, có giá gói thầu 12.756.323.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG DŨNG, giá trúng thầu 12.726.874.601 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ ĐỒNG TIẾN (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400075658-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, có giá gói thầu 12.508.770.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH KHANG PHÁT, giá trúng thầu 12.486.006.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ HOẰNG TIẾN (HUYỆN HOÀNG HÓA, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400069481-00) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng quảng trường Hoằng Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá (Giai đoạn 1), có giá gói thầu 12.024.813.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI DÂN DỤNG THÀNH VINH, giá trúng thầu 12.016.438.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 1 mời thầu Gói thầu số 01 Mua Xăng E5 Ron92 (Số thông báo: IB2400053500-00), có giá gói thầu 10.558.495.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHÒNG, giá trúng thầu 10.535.541.750 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND PHƯỜNG HOÀNG TIẾN (THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG) mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng + đảm bảo giao thông (Số thông báo: IB2400065565-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xóm Suối Găng, khu dân cư Tân Tiến, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, có giá gói thầu 9.841.820.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO ĐẤT VIỆT, giá trúng thầu 9.826.073.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ XUÂN CANH (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400064730-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường ngõ xóm, rãnh thoát nước trong khu dân cư thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, có giá gói thầu 9.642.962.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TOÀN PHÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINA LAND, giá trúng thầu 9.614.781.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN MƯỜNG CHÀ (TỈNH ĐIỆN BIÊN) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400061137-00) thuộc Dự án Thủy lợi cụm 1, cụm 2, bản Huổi Lóng, xã Na Sang, huyện Mường Chà, có giá gói thầu 9.419.885.100 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC NGUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN HOA BAN, giá trúng thầu 9.405.758.402 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu Mua hóa chất, vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 (Số thông báo: IB2400075139-00), có giá gói thầu 9.438.340.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO, giá trúng thầu 9.390.903.192 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TIỂU CẦN (TỈNH TRÀ VINH) mời thầu Gói thầu số 01 Thu gom, vận chuyển, thu giá dịch vụ rác thải sinh hoạt và quản lý bãi rác huyện Tiểu Cần (giai đoạn 2024 - 2026) (Số thông báo: IB2400067983-00), có giá gói thầu 9.434.850.517 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP RẠCH LỌP - HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH, giá trúng thầu 9.361.513.334 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THIỆU HÓA (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2400073663-00) thuộc Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng đê hữu sông Cầu Chày đoạn K44+00 - K45+400, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có giá gói thầu 9.303.940.972 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LONG HÀ NỘI, giá trúng thầu 9.294.475.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 1 mời thầu Gói thầu Cung cấp trang thiết bị công nghệ (Số thông báo: IB2400069798-00), có giá gói thầu 8.849.907.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐINH VŨ, giá trúng thầu 8.800.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẮC QUANG (TỈNH HÀ GIANG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa khuôn viên hồ, tổ dân phố số 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Số thông báo: IB2400069201-00), có giá gói thầu 8.419.389.219 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỲ NAM, giá trúng thầu 8.390.624.127 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CỤC KỸ THUẬT BC THÔNG TIN LIÊN LẠC mời thầu Gói thầu Mua máy đo, dụng cụ thi công cáp quang (Số thông báo: IB2400071380-01), có giá gói thầu 7.803.620.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC SƠN HẢI, giá trúng thầu 7.773.601.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ YÊN MỸ (HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400057695-00) thuộc Dự án Giao thông nội đồng kiểu mẫu xã Yên Mỹ tại các thôn Ổn Lâm và Yên Nẫm; Hạng mục: Đường bê tông và các hạng mục phụ trợ, có giá gói thầu 7.681.083.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM - XD MAI ANH, giá trúng thầu 7.667.230.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH THUẬN mời thầu Gói thầu số 03 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400050343-00) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường các đoạn Km9+000 - Km9+235, Km25+122 - Km26+300, Km28+174 - Km28+390, Km32+100 - Km32+504, Km39+250 - Km41+150 Quốc lộ 27B, tỉnh Ninh Thuận, có giá gói thầu 7.658.693.903 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG NINH THUẬN, giá trúng thầu 7.651.006.007 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu Mua sắm công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Dân quân tự vệ (Số thông báo: IB2400074440-00), có giá gói thầu 7.684.909.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT, giá trúng thầu 7.616.745.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI BÌNH mời thầu Gói thầu số 08 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán. (Số thông báo: IB2400060733-00) thuộc Dự án Xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, có giá gói thầu 7.166.402.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG 12 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ THỦY LỢI & GIAO THÔNG THÁI BÌNH, giá trúng thầu 7.153.969.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ EA NGAI (HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường giao thông kết nối từ khu dân cư thôn 1, 2, 4, 9 đến các khu sản xuất xã Ea Ngai, huyện Krông Búk (Số thông báo: IB2400062352-00), có giá gói thầu 6.649.043.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH KHÔI, giá trúng thầu 6.643.742.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 22TC.SCL2024 Thi công hạng mục sửa chữa, xử lý sạt lở móng cột vị trí 75 đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu (Số thông báo: IB2400076171-01), có giá gói thầu 6.231.295.006 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MAXLINE, giá trúng thầu 6.199.999.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 24TC.SCL2024 Thi công hạng mục sửa chữa, xử lý sạt lở móng cột vị trí 80 đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu (Số thông báo: IB2400076216-01), có giá gói thầu 5.710.777.105 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MAXLINE, giá trúng thầu 5.678.888.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUỲNH PHỤ (TỈNH THÁI BÌNH;) mời thầu Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400052447-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, có giá gói thầu 5.595.562.214 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LINH SƠN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN ĐỨC, giá trúng thầu 5.589.966.791 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ LƯƠNG (TỈNH THÁI NGUYÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400065902-00) thuộc Dự án Trường THCS Dương Tự Minh. Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 09 phòng và hạng mục phụ trợ, có giá gói thầu 5.415.685.816 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG VINH THÁI NGUYÊN, giá trúng thầu 5.410.807.284 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ CỬA LÒ (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 02 Chương trình nghệ thuật và màn tạo hình nghệ thuật trên không bằng máy bay không người lái (Drone) trong lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2024 (Số thông báo: IB2400071800-01), có giá gói thầu 5.244.252.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN VNC, giá trúng thầu 5.236.380.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN mời thầu Gói thầu Mua xe ô tô phục vụ công tác chung (Số thông báo: IB2400074339-00), có giá gói thầu 4.297.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TOYOTA THÁI NGUYÊN, giá trúng thầu 4.286.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỘC BÌNH (TỈNH LẠNG SƠN) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400060633-00) thuộc Dự án Nhà văn hóa xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, có giá gói thầu 4.155.778.034 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HẢI LỘC, giá trúng thầu 4.148.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN A LƯỚI (TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) mời thầu Gói thầu số 6 Toàn bộ phần xây lắp sau thuế (Số thông báo: IB2400046548-00) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào khu du lịch cộng đồng A Nor, có giá gói thầu 4.120.327.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HOÀNG SƠN, giá trúng thầu 4.117.649.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ HOẰNG TRINH (HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400061682-00)thuộc Dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn dọc kênh N3 từ xã Hoằng Trinh đi xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, có giá gói thầu 4.118.137.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH QUANG, giá trúng thầu 4.114.999.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ KHÁNH THỊNH (HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH) mời thầu Gói số 01 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300334758-01) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghĩa trang đồng Mả Châu xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, có giá gói thầu 3.807.347.359 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN QUÝ - CÔNG TY TNHH PHONG DOANH NB, giá trúng thầu 3.801.643.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐĂK TÔ (TỈNH KON TUM) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: Nhà học 08 phòng và các hạng mục phụ trợ (Số thông báo: IB2400057244-00), có giá gói thầu 3.763.582.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỘC TIẾN, giá trúng thầu 3.758.099.385 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

XƯỞNG X467 mời thầu Gói thầu số MS-01 Mua sắm vật tư kỹ thuật thực hiện sửa chữa xe ô tô quân sự tại Xưởng X467 năm 2024 (Số thông báo: IB2400068305-00), có giá gói thầu 3.747.928.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐỨC BÌNH, giá trúng thầu 3.745.128.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUAN SƠN (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí bảo hiểm) (Số thông báo: IB2400058509-00) thuộc Dự án Trường THCS DTBT Sơn Lư, huyện Quan Sơn, có giá gói thầu 3.549.466.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG PHÚ, giá trúng thầu 3.545.115.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 1 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400075471-01) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km33+100 - Km35+00, Km35+700 - Km37+00 và hệ thống thoát nước đoạn Km31+400 - Km32+00, Km32+00 - Km32+650 (P), Quốc lộ 217, tỉnh Tha, có giá gói thầu 8.644.030.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT ĐƯỜNG BỘ BẮC MIỀN TRUNG, giá trúng thầu 8.638.890.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây lắp (Số thông báo: IB2400062642-00) thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Đại Bản (Khu Xuyên Đông); Hạng mục: Xây mới bếp ăn và xây dựng các công trình phụ trợ, có giá gói thầu 5.379.120.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC CƯỜNG THỊNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN THƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH, giá trúng thầu 5.368.326.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN (TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) mời thầu Gói thầu số 18 Toàn bộ phần xây dựng công trình (phần bổ sung) (Số thông báo: IB2400068426-01) thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hói Hà, hói Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong Điền, có giá gói thầu 3.869.957.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG HƯƠNG, giá trúng thầu 3.845.189.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

* 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG mời thầu Gói thầu số 8 Xây dựng Trường Tiểu học bán trú (Số thông báo: IB2400033466-00) thuộc Dự án Khu đô thị và nhà ở Cựu Viên - Kiến An (giai đoạn 1) Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng, có giá gói thầu 36.168.343.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM, giá trúng thầu 35.799.204.063 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 1 Mua thực phẩm làm thức ăn cho ĐVHD (Số thông báo: IB2400058995-00), có giá gói thầu 21.439.988.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ ĐỨC, giá trúng thầu 21.116.805.100 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

PHÒNG VẬT TƯ CTĐ, CTCT/TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ mời thầu Gói thầu MS-05 Mua sắm máy ảnh, máy quay kỹ thuật số (Số thông báo: IB2400064836-00), có giá gói thầu 13.232.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG, giá trúng thầu 13.103.860.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1%.

CỤC VẬN TẢI/TỔNG CỤC HẬU CẦN mời thầu Gói thầu Mua bảo hiểm tàu thuyền quân sự năm 2024 (Số thông báo: IB2400044587-00), có giá gói thầu 10.120.257.347 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI, giá trúng thầu 9.969.561.350 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG mời thầu Gói thầu Xl-01 Sửa chữa Hệ thống khí y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (Số thông báo: IB2400037122-00), có giá gói thầu 8.770.144.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ VIỆT, giá trúng thầu 8.659.556.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NĂM CĂN (TỈNH CÀ MAU) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400051792-01) thuộc Dự án Trường THCS xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, có giá gói thầu 7.037.500.701 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG ÁNH THƯ, giá trúng thầu 6.897.012.500 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2%.

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ VHKT và ƯCTT mạng viễn thông và các tuyến cáp quang tại tỉnh Quảng Trị (Số thông báo: IB2400032598-00), có giá gói thầu 6.282.951.602 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE, giá trúng thầu 6.107.028.966 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ TÂN (TỈNH CÀ MAU) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400049835-02) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê tông cầu Cái Chim đến Cống Giáp Nước (đoạn từ cầu Ván đến cầu Cái Chim), xã Phú Thuận, có giá gói thầu 5.203.882.135 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN TƯỜNG, giá trúng thầu 5.150.853.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ PHƯỚC LONG (TỈNH BÌNH PHƯỚC) mời thầu Gói thầu Xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400065747-00) thuộc Dự án Xây dựng 02 phòng học tập, 04 phòng hỗ trợ học tập, 01 phòng phụ trợ và nhà bảo vệ trường TH Thác Mơ, có giá gói thầu 5.067.154.649 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC LONG - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHÁT, giá trúng thầu 5.016.246.974 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN MẠO KHÊ - TKV mời thầu Gói thầu Thuê xe ô tô con tự lái năm 2024-2027 (Số thông báo: IB2400062370-00), có giá gói thầu 5.136.246.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ THIẾT BỊ MỎ KHÁNH LINH, giá trúng thầu 5.003.856.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ PHƯỚC LONG (TỈNH BÌNH PHƯỚC) mời thầu Gói thầu Xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400066467-00) thuộc Dự án Xây dựng 02 phòng học, 05 phòng học tập và 01 phòng phụ trợ trường THCS Long Phước, có giá gói thầu 4.827.543.733 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG QUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ THĂNG LONG, giá trúng thầu 4.778.418.252 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1%.

UBND XÃ MỸ HẠNH BẮC (HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400065958-00) thuộc Dự án Nâng cấp thảm nhựa tuyến đường Út Cứu đoạn còn lại và Út Me - Tân Hòa (đoạn từ đường Lục Viên - Kênh KT11), có giá gói thầu 4.775.633.100 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG PHÁT, giá trúng thầu 4.727.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẠC LIÊU mời thầu Gói thầu XL01 Nâng cấp đường Lò Rèn hiện hữu (đoạn từ ấp Xóm Lẫm đến đường Hiệp Thành - Xiêm Cán) (Số thông báo: IB2300370872-00), có giá gói thầu 4.624.694.642 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHONG PHÁT, giá trúng thầu 4.490.279.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,9%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG ANH (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 15 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: IB2400036616-00) thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất B4, phía Tây Bắc thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, có giá gói thầu 2.830.768.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN, giá trúng thầu 2.745.100.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3%.

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ GIANG mời thầu Gói thầu 01 Mua xe ô tô con 5 chỗ (Số thông báo: IB2400077632-01), có giá gói thầu 2.675.490.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ASIA THĂNG LONG, giá trúng thầu 2.634.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

UBND XÃ BẰNG CẢ (TP. HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu số 05 Xây lắp (Số thông báo: IB2400058011-00) thuộc Dự án Mở rộng, chỉnh trang tuyến đường thôn 2, xã Bằng Cả (đoạn từ đường giao thông liên huyện Ưông Bí - Hoành Bồ đến đường bê tông Nghĩa trang thôn 2), có giá gói thầu 2.314.291.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TKN68, giá trúng thầu 2.266.884.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 9 (TỈNH KIÊN GIANG;) mời thầu Gói thầu XL03 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400059048-00) thuộc Dự án Xây mới nhà xuồng Trung đoàn 152, có giá gói thầu 2.122.492.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THẢO TUẤN MINH HÀ, giá trúng thầu 2.072.491.917 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,4%.

UBND XÃ AN TÂY (THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400075443-00) thuộc Dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường An Tây 024 và tuyến đường An Tây 031, xã An Tây, có giá gói thầu 2.070.434.084 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ UYÊN VŨ, giá trúng thầu 2.048.231.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

Tin cùng chuyên mục