Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kho dự trữ Đồng Nai

(BĐT) - Từ tháng 11/2016 cho đến quý I/2017, Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Kho dự trữ Đồng Nai.
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kho dự trữ Đồng Nai

Cụ thể, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được điều chỉnh, trong tháng 11/2016, Cục sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu. Trong đó, Gói thầu Xây lắp số 2: Xây lắp nhà kho lương thực 2, nhà kho vật tư sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi. 2 gói thầu còn lại là Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu Xây lắp số 2 và Giám sát thi công Gói thầu Xây lắp số 2 sẽ thực hiện chỉ định thầu rút gọn.

Thanh Tú

Tin cùng chuyên mục