Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng Điện Biên đấu thầu 2 gói trong quý III và IV/2016

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 của UBND tỉnh Điện Biên, trong quý III và quý IV/2016, Sở Nội vụ Điện Biên sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu của Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên trong năm 2016, bao gồm: Gói thầu Tư vấn giám sát (xây lắp và thiết bị) và Gói thầu Xây lắp và Thiết bị.

Đối với Gói thầu Tư vấn giám sát (xây lắp và thiết bị), thời gian lựa chọn nhà thầu là trong quý III/2016. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Đối với Gói thầu Xây lắp và Thiết bị, thời gian lựa chọn nhà thầu là trong quý IV/2016. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Loại hợp đồng là theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên trong năm 2016 có 5 gói thầu với tổng mức đầu tư là 61,994 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (70%) và vốn cân đối ngân sách địa phương (30%).            

 

Lê Xuân

Tin cùng chuyên mục