Năm 2017: Các gói thầu ODA đạt tỷ lệ tiết kiệm 13,02%

(BĐT) - Thống kê mới đây của Bộ KH&ĐT cho biết, năm 2017, cả nước đã triển khai 3.167 gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ. Tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu này là 13,02%, khá cao so với mặt bằng chung và tăng nhẹ so với năm 2016 (12,45%).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, lĩnh vực xây lắp có 913 gói thầu ODA, chiếm 28,83% tổng số gói thầu ODA với tổng giá gói thầu gần 33.240 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 13,32% thông qua đấu thầu. Lĩnh vực mua sắm hàng hóa có 490 gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, chiếm 15,47% tổng số gói thầu trong lĩnh vực này với tổng giá gói thầu 6.254,74 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm là 14,05% - tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu lớn nhất trong các loại gói thầu ODA. Năm 2017, các gói thầu hỗn hợp sử dụng vốn ODA có tỷ lệ tiết kiệm 12,19%, đứng thứ 3 về tổng giá gói thầu (3.271 tỷ đồng, chiếm 7,15%).

Thống kê của Bộ KH&ĐT cũng cho thấy, tư vấn và dịch vụ phi tư vấn là 2 lĩnh vực có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt thấp nhất. Cụ thể, trong năm 2017, lĩnh vực tư vấn có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 8,59%; lĩnh vực phi tư vấn có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu 4,53%.

Bích Thảo

Tin cùng chuyên mục