(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc Dự án Đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc bộ này với tổng mức đầu tư 672,999 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Đầu tư gần 673 tỷ đồng xây dựng khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ TN&MT sẽ chỉ định thầu một số gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc Dự án, gồm: Gói thầu Khảo sát địa chất giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Gói thầu giám sát khảo sát địa chất; Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán...