Chênh lệch lớn giữa giá trị quyết toán và tổng mức đầu tư

(BĐT) - Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, năm 2017 toàn quốc có 77.187 dự án hoàn thành, trong đó đã phê duyệt quyết toán đối với 56.434 dự án với tổng giá trị được phê duyệt 488.415 tỷ đồng; qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 2.847,4 tỷ đồng, bằng 0,58% giá trị đề nghị quyết toán.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Số chưa quyết toán là 20.753 dự án, trong đó có 13.052 dự án với tổng mức đầu tư là 504.300 tỷ đồng chưa nộp hồ sơ quyết toán, số đã nộp song chậm phê duyệt quyết toán là 1.814 dự án.

Bộ Tài chính đánh giá, qua số liệu báo cáo cho thấy chênh lệch khá lớn giữa giá trị đề nghị quyết toán và giá trị được quyết toán so với tổng mức đầu tư của các dự án được phê duyệt dự án hoàn thành trong năm 2017; nếu số liệu báo cáo là chính xác thì việc lập dự toán, chuẩn bị dự án ban đầu chưa sát thực tế. Đối với các dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán, giá trị thanh toán so với tổng mức đầu tư là 153.192 tỷ đồng/504.299 tỷ đồng chiếm 30,4% (trong đó khối trung ương: 34,3%; khối địa phương: 53,8%; khối tập đoàn, tổng công ty: 13,1%).          

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục