(BĐT) - Trong ngày 17/11/2020, trên phạm vi cả nước có 834 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2020 và quý I, quý II/2021.

Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (hạng mục di dời điện), với giá gói thầu 6.531.973.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Đắc Lua đi Đăng Hà, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95.355.804.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 2 Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh cáp ngầm, với giá gói thầu 18.791.485.105 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.291.893.418 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu hơn 2.949.892.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ của Công an huyện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.366.808.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch khu vực Cầu Khởi, với giá gói thầu là 4.216.808.680 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Agribank chi nhánh huyện Dương Minh Châu Tây Ninh - Phòng giao dịch khu vực Cầu Khởi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.950.000.000 đồng.