(BĐT) - Trong ngày 25/3/2019, trên phạm vi cả nước có 645 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng tuyến thoát nước đường 768 đoạn từ Km16+821,01 đến Km19+228,82, với giá gói thầu là 9.198.238.104 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến thoát nước đường ĐT.768 đoạn từ cầu Rạch Tôm đến cầu Ông Hường xã Thiện Tân (giai đoạn 2) - Phân đoạn từ Km16+821,01 đến Km19+228,82. Tổng mức đầu tư của Dự án là 534.114.720.801 đồng.

UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp giai đoan 2 dự án (bao gồm cả chi phí hạng mục chung + dự phòng), với giá gói thầu là 22.786.161.564 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư Trung tâm xã Nà Tấu huyện Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50.000.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, với giá gói thầu là 16.564.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường bao biển nối TP. Hạ Long với TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.364.166.000.000 đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 216.134.724.192 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 236.707.473.000 đồng.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Gói XL3 Cung cấp ống HDPE OD710 và thi công khoan ngầm kéo ống qua sông; Gói XL1 Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp đoạn từ Lê Văn Khương đến sông Sài Gòn, với giá gói thầu lần lượt là 23.470.165.000 đồng và 119.470.183.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á - Tô Ngọc Vân (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân). Tổng mức đầu tư của Dự án là 433.029.535.000 đồng.

Công ty CP Sonadezi Long Bình (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mở rộng nhà xưởng cho thuê đường 19A - giai đoạn 2, với giá gói thầu là 22.914.669.868 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Biên Hòa II. Tổng mức đầu tư của Dự án là 277.045.800.000 đồng.