(BĐT) - Trong các ngày 7, 8 và 9/5/2021, trên phạm vi cả nước có 1073 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07-LSPR Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình đường dây 110kV mạch 2 Lương Sơn - Phan Rí (bao gồm thí nghiệm đo thông số đường dây), với giá gói thầu hơn 93,232 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV mạch 2 Lương Sơn - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 133.156.275.875 đồng.

Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 176,872 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 194,874 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, với giá gói thầu hơn 27,402 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường 13 m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp Khu công nghiệp Đài Tư), phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.870.243.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16TC-XD-KKN Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 21,233 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 25 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 08 Xây dựng công trình giao thông và hệ thống thoát nước và Gói thầu 09 Xây dựng công trình cấp điện chiếu sáng, với giá gói thầu lần lượt hơn 68,183 tỷ đồng và hơn 39,222 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường ven biển Bãi Trường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 124.002.216.602 đồng.