(BĐT) - Ngày 20/9 tới, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai (mã chứng khoán: DNW) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10.

Như vậy, với 120 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 120 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu quý II/2021 của Công ty đạt 309,4 tỷ đồng, tăng 11,5% so với quý II/2020; lợi nhuận sau thuế đạt 152,9 tỷ đồng, tăng 152%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 591,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 217,3 tỷ đồng, gấp đôi lợi nhuận cùng kỳ năm 2020.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 1.030 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 237,5 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 57,4% kế hoạch doanh thu và 91,4% chỉ tiêu lợi nhuận.